ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  F

Relativna atomska masa: 18.9984032 +- 0.0000005

Engleski: Fluorine
Francuski: Fluor
Hrvatski: Fluor
Njemacki: Fluor
Talijanski: Fluoro
Spanjolski: Fluor

Atomski broj: 9
Skupina: 17
Perioda: 2
Agregatno stanje (20 oC): plin

Otkriven: 1886 Henri Moissan (FR)
Fluor je 1886. godine otkrio Henri Moissan (FR). Ime mu dolazi od latinske rijeci fluere sto znaci teci jer se njegov mineral fluorit (CaF2) upotrebljavao za snizavanje tocke topljenja. To je svjetlozuti do zelenkasti plin s ostrim nadrazujucim mirisom. Najreaktivniji je od svih elemenata i moze oksidirati gotovo sve sto dode s njim u dodir. Fluor je jako otrovan plin. Nadrazuje na dodir. Fluor se u prirodi pojavljuje samo u spojevima, od kojih su najvazniji fluorit (CaF2), kriolit (Na3AlF6) i fluorapatit (Ca5(PO4)3F). Dobiva se elektrolizom kalij fluorida u bezvodnom fluorovodiku. Primjenjuje se za punjenje rashladnih uredaja (freon) i polimerizaciju u politetrafluoretilen (PTFE).
Elektronska konfiguracija: [He] 2s2 2p5
Oksidacijski broj: -1
Atomski radijus: 70.9 pm

Elektronegativnost: 3.98
Toplinska vodljivost: 0.0256 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): - microOhm cm

Temperatura taljenja: -219.62 oC
Temperatura vrenja: -188.12 oC

Toplina taljenja: 1.02 kJ/mol
Toplina isparavanja: 3.26 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 76.9 kJ/mol

8O <= 9F => 10Ne


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.