ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Ne

Relativna atomska masa: 20.1797 +- 0.0006

Engleski: Neon
Francuski: Neon
Hrvatski: Neon
Njemacki: Neon
Talijanski: Neon
Spanjolski: Neon

Atomski broj: 10
Skupina: 18
Perioda: 2
Agregatno stanje (20 oC): plin

Otkriven: 1898 Sir William Ramsay, Morris William Travers (GB)
Neon su 1898. godine otkrili Sir William Ramsay i Morris William Travers (GB). Ime je dobio od grcke rijeci neos sto znaci nov. To je kemijski inertan, jednoatomni, nezapaljivi plin bez boje i mirisa. Neon se dobiva se frakcijskom destilacijom tekuceg zraka. Upotrebljava se za punjenje svjetlecih cijevi (neonki). Cijena plinovitog neona cistoce 99.999% iznosi 165.30 /dm3 u malim pakovanjima (1 dm3) i oko 2.81 /dm3 u velikom pakovanju (300 dm3).
Elektronska konfiguracija: [He] 2s2 2p6
Oksidacijski broj: 0
Atomski radijus: 154 pm

Elektronegativnost: -
Toplinska vodljivost: 0.0491 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): - microOhm cm

Temperatura taljenja: -248.59 oC
Temperatura vrenja: -246.08 oC

Toplina taljenja: 0.324 kJ/mol
Toplina isparavanja: 1.736 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 0 kJ/mol

9F <= 10Ne => 11Na


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
6 Jan. 2020
Copyright © 1998-2020 by Eni Generalic.