ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  O

Relativna atomska masa: 15.9994 +- 0.0003

Engleski: Oxygen
Francuski: Oxygene
Hrvatski: Kisik
Njemacki: Sauerstoff
Talijanski: Ossigeno
Spanjolski: Oxigeno

Atomski broj: 8
Skupina: 16
Perioda: 2
Agregatno stanje (20 oC): plin

Otkriven: 1772 Carl William Scheele (SE)
Kisik je 1772. godine otkrio Carl William Scheele (SE). Ime je dobio od Lavoisiera koji mu je dao ime oxygene od grcke rijeci oxys sto znaci ostar ili kiseo i rijeci genes sto znaci tvoriti. To je plin bez boje i mirisa i ekstremno je reaktivan. Stvara okside sa svim ostalim elementima izuzev plemenitih plinova. Kisik je nezapaljivi plin ali podrzava gorenje. Nesto je tezi od zraka i dobro se otapa u vodi, topljivost mu je oko 3 % (volumna). Javlja se u dvije alotropske modifikacije, kao dvoatomne i kao troatomne molekule (ozon). I jedna i druga su jaka oksidacijska sredstva. Topljivost ozona u vodi je gotovo 50 puta veca nego topljivost dvoatomnog kisika. Kisik je najrasprostranjeniji element Zemljine kore. Skoro polovica mase je kisik, a po broju atoma je brojniji nego svi ostali elementi zajedno. Kisik se industrijski dobiva ili frakcijskom destilacijom ukapljenog zraka ili elektrolizom vode. Najcesce se upotrebljava kao oksidacijsko sredstvo. Cijena plinovitog kisika cistoce 99.99% iznosi 188.90 /dm3 u malim pakovanjima (1 dm3) i oko 1.46 /dm3 u velikom pakovanju (300 dm3).
Elektronska konfiguracija: [He] 2s2 2p4
Oksidacijski broj: -2
Atomski radijus: 60.4 pm

Elektronegativnost: 3.44
Toplinska vodljivost: 0.0263 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): - microOhm cm

Temperatura taljenja: -218.7916 oC
Temperatura vrenja: -182.95 oC

Toplina taljenja: 0.444 kJ/mol
Toplina isparavanja: 6.82 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 246.785 kJ/mol

7N <= 8O => 9F


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.