ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Sn

Relativna atomska masa: 118.710 +- 0.007

Engleski: Tin
Francuski: Etain
Hrvatski: Kositar
Njemacki: Zinn
Talijanski: Stagno
Spanjolski: Estano

Atomski broj: 50
Skupina: 14
Perioda: 5
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: - -
Kositar je poznat od davnih vremena. Rimljani su ga zvali stagnum od cega je nastao latinski naziv stannum. Naziv kositar dolazi od grckog naziva za mineral kasiterit (SnO2) - kassiteros. To je srebrno bijeli, mekani, elasticni metal cija se izlozena povrsina prevuce zastitnim oksidnim filmom. Stabilan na zraku i u vodi. Topljiv je u kiselinama i luzinama. Organski spojevi kositra mogu biti jako toksicni. Najvaznije rude kositra su kasiterit (SnO2), stanit (Cu2FeSnS4) i tealit (PbZnSnS2). Zbog svoje stabilnosti na zraku upotrebljava se kao zastitna prevlaka na mnogim metalima, osobito zeljezu (bijeli lim). Vrlo vazna primjena kositra je za dobivanje legura (bronca, bijele lezajne kovine, legura za lemljenje). Cijena kositra u obliku kuglica cistoce 99.8% iznosi 57.70 za 500 g.
Elektronska konfiguracija: [Kr] 4d10 5s2 5p2
Oksidacijski broj: +2 +4
Atomski radijus: 140.5 pm

Elektronegativnost: 1.96
Toplinska vodljivost: 66.6 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): 11 microOhm cm

Temperatura taljenja: 231.928 oC
Temperatura vrenja: 2602 oC

Toplina taljenja: 7.2 kJ/mol
Toplina isparavanja: 296.2 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 302 kJ/mol

49In <= 50Sn => 51Sb


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.