ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  In

Relativna atomska masa: 114.818 +- 0.003

Engleski: Indium
Francuski: Indium
Hrvatski: Indij
Njemacki: Indium
Talijanski: Indio
Spanjolski: Indio

Atomski broj: 49
Skupina: 13
Perioda: 5
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1863 Ferdinand Reich, Hieronymus Theodor Richter (DE)
Indij su 1863. godine otkrili Ferdinand Reich i Hieronymus Theodor Richter (DE). Ime je dobio po karakteristicnoj indigoplavoj liniji u vidljivom dijelu atomskog spektra. To je srebrno bijeli metal, mekan poput voska koji je stabilan na zraku i u vodi. Topljiv je u kiselinama uz razvijanje vodika. Spojevi indija, narocito ako su u koloidnom stanju, su toksicni ako se progutaju. Indij je rijedak metal koji se nigdje ne javlja u vecim kolicinama. Dobiva se kao nusproizvod prerade sulfidnih ruda cinka, zeljeza i bakra. Upotrebljava se u elektronici, legura In-Cd-Ag se koristi za izradu kontrolnih sipki u nuklearnom reaktoru. Spojevi indija upotrebljavaju se za proizvodnju infracrvenih detektora. Cijena indija u obliku kuglica cistoce 99.9% iznosi 400.30 za 250 g.
Elektronska konfiguracija: [Kr] 4d10 5s2 5p1
Oksidacijski broj: +3
Atomski radijus: 162.6 pm

Elektronegativnost: 1.78
Toplinska vodljivost: 81.6 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): 8.37 microOhm cm

Temperatura taljenja: 156.6 oC
Temperatura vrenja: 2072 oC

Toplina taljenja: 3.27 kJ/mol
Toplina isparavanja: 231.8 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 243.72 kJ/mol

48Cd <= 49In => 50Sn


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
6 Jan. 2020
Copyright © 1998-2020 by Eni Generalic.