ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  N

Relativna atomska masa: 14.0067 +- 0.0002

Engleski: Nitrogen
Francuski: Azote
Hrvatski: Dusik
Njemacki: Stickstoff
Talijanski: Azoto
Spanjolski: Nitrogeno

Atomski broj: 7
Skupina: 15
Perioda: 2
Agregatno stanje (20 oC): plin

Otkriven: 1772 Daniel Rutherford (GB)
Dusik je 1772. godine otkrio Daniel Rutherford (GB). Ime mu dolazi od grckog naziva za salitru - nitron i rijeci genesis sto znaci stvarati. Lavoisier mu je dao ime azote od grcke rijeci azotikos sto znaci onaj koji ne podrzava zivot. To je plin bez boje i mirisa koji je skoro inertan na sobnoj temperaturi. Dio je mnogih organskih i anorganskih spojeva. Ne gori niti podrzava gorenje. Nalazi se slobodan u zraku (78%) kao i vezan u spojevima salitri (KNO3), cilskoj salitri (NaNO3), amonijaku (NH3). Dobiva se destilacijom tekuceg zraka. Upotrebljava se kao sirovina za dobivanje dusicne kiseline, amonijaka, umjetnih gnojiva, eksploziva. Cijena plinovitog dusika cistoce 99.999% iznosi 177.10 /dm3 u malim pakovanjima (1 dm3) i oko 2.05 /dm3 u velikom pakovanju (300 dm3).
Elektronska konfiguracija: [He] 2s2 2p3
Oksidacijski broj: -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5
Atomski radijus: 54.9 pm

Elektronegativnost: 3.04
Toplinska vodljivost: 0.0258 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): - microOhm cm

Temperatura taljenja: -210.00 oC
Temperatura vrenja: -195.8 oC

Toplina taljenja: 0.72 kJ/mol
Toplina isparavanja: 5.577 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 470.842 kJ/mol

6C <= 7N => 8O


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.