ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Te

Relativna atomska masa: 127.60 +- 0.03

Engleski: Tellurium
Francuski: Tellure
Hrvatski: Telurij
Njemacki: Tellur
Talijanski: Tellurio
Spanjolski: Teluro

Atomski broj: 52
Skupina: 16
Perioda: 5
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1782 Franz Joseph Muller von Reichstein (AT)
Telurij je 1782. godine otkrio Franz Joseph Muller von Reichstein (AT). Ime je dobio od latinske rijeci tellus sto znaci zemlja. To je srebrno bijela krutina metalnog izgleda ili tamno sivi prah nepodnosljivog mirisa koji se upije u kozu. Ne reagira s vodom i kloridnom kiselinom ali je topljiv u nitratnoj kiselini. Gori na zraku. Telurij je otrovan ako se unese u organizam. Telurij dolazi uz sulfide bakra i olova pa se i dobiva kao sporedni proizvod pri dobivanju ovih metala. Upotrebljava se za legiranje, aditiv u gumi, katalizator u kemijskoj industriji i za proizvodnju lampi s "dnevnim" svjetlom. Cijena telurija u obliku lomljenih ingota cistoce 99.99% iznosi 175.90 za 250 g.
Elektronska konfiguracija: [Kr] 4d10 5s2 5p4
Oksidacijski broj: -2 +4 +6
Atomski radijus: 143.2 pm

Elektronegativnost: 2.1
Toplinska vodljivost: 2.35 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): 436000 microOhm cm

Temperatura taljenja: 449.51 oC
Temperatura vrenja: 988 oC

Toplina taljenja: 13.5 kJ/mol
Toplina isparavanja: 104.6 kJ/mol
Toplina atomiziranja: - kJ/mol

51Sb <= 52Te => 53I


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.