ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Pu

Relativna atomska masa: [244]

Engleski: Plutonium
Francuski: Plutonium
Hrvatski: Plutonij
Njemacki: Plutonium
Talijanski: Plutonio
Spanjolski: Plutonio

Atomski broj: 94
Skupina: 3
Perioda: 7
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1940 Glenn Theodore Seaborg, Joseph W. Kennedy, Arthur C. Wahl (US)
Plutonij su 1940. godine otkrili Glenn Theodore Seaborg, Joseph W. Kennedy i Arthur C. Wahl (US). Ime je dobio po planetu Plutonu. To je sintetski radioaktivni srebrni metal. Reagira s kisikom iz zraka, kiselinama i vodenom parom. Otporan je na luzine. Plutonij je visokotoksican element i ima ekstremno nisku dopustenu dozu izlozenosti. Plutonij se pripravlja u nuklearnim reaktorima bombardiranjem urana s neutronima, odnosno radioaktivnim raspadom neptunija-239. Sluzi kao fisijski materijal.
Elektronska konfiguracija: [Rn] 5f6 7s2
Oksidacijski broj: +3 +4 +5 +6
Atomski radijus: 151.3 pm

Elektronegativnost: 1.3
Toplinska vodljivost: 6.74 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): 150 microOhm cm

Temperatura taljenja: 640 oC
Temperatura vrenja: 3228 oC

Toplina taljenja: 2.8 kJ/mol
Toplina isparavanja: 343.5 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 348 kJ/mol

93Np <= 94Pu => 95Am


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
6 Jan. 2020
Copyright © 1998-2020 by Eni Generalic.