ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Pt

Relativna atomska masa: 195.084 +- 0.009

Engleski: Platinum
Francuski: Platine
Hrvatski: Platina
Njemacki: Platin
Talijanski: Platino
Spanjolski: Platino

Atomski broj: 78
Skupina: 10
Perioda: 6
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1557 Julius Caesar Scaliger (IT)
Platinu je 1557. godine otkrio Julius Caesar Scaliger (IT). Ime je dobila po spanjolskoj rijeci platina sto znaci srebro. To je sjajni, srebrno bijeli metal. Kad je cist, kovak je i savitljiv. Zajedno s iridijem i osmijem cini skupinu teskih platinskih metala. Platina se na zraku, nezasticena, moze zagrijavati na bilo koju temperaturu a da ne oksidira. Otporna je na sve kiseline osim zlatotopke. Pri povisenoj temperaturi reagira s talinama alkalija. U prirodi se pojavljuje obicno kao pratitelj bakarnih i nikalnih ruda, ili u aluvijalnim lezistima. Cetvrtina svih platinskih metala otpada na platinu. Upotrebljava se za izradu aparatura otpornih na koroziju, za izradu nakita i elektricnih kontakata. Katalizatori su veliko i interesantno podrucje primjene platine. Skoro cetvrtina proizvodnje platine se trosi na katalizatore. Cijena platine u obliku kuglica cistoce 99.9% iznosi 464.80 za 5 g.
Elektronska konfiguracija: [Xe] 4f14 5d9 6s1
Oksidacijski broj: +2 +4
Atomski radijus: 137.3 pm

Elektronegativnost: 2.2
Toplinska vodljivost: 71.6 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): 10.6 microOhm cm

Temperatura taljenja: 1768.4 oC
Temperatura vrenja: 3825 oC

Toplina taljenja: 19.7 kJ/mol
Toplina isparavanja: 469 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 564.42 kJ/mol

77Ir <= 78Pt => 79Au


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.