ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Po

Relativna atomska masa: [209]

Engleski: Polonium
Francuski: Polonium
Hrvatski: Polonij
Njemacki: Polonium
Talijanski: Polonio
Spanjolski: Polonio

Atomski broj: 84
Skupina: 16
Perioda: 6
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1898 Marie Sklodowska Curie, Pierre Curie (FR)
Polonij je 1898. godine otkrila Marie Sklodowska Curie i Pierre Curie (FR). Ime je dobio u cast Poljske, domovine Marie Curie-Sklodowske (1867.-1934.). To je srebrno-sivi polumetal koji jako isparava na zraku. Lako se otapa u razrijedenim kiselinama, a slabo u luzinama. Radioaktivnim raspadom isijava plavu svjetlost. Polonij je radioaktivan. To je jaki otrov, i izrazito je radiotoksican i kancerogen. Polonij se u prirodi javlja u uranovim rudama. Ima ga otprilike 100 mikrograma na tonu rude. Nastaje kao produkt radioaktivnog raspada drugih elemenata. Raspada se uz emisiju alfa-cestica, a kako se skoro sve alfa cestice zaustavljaju na zidovima posude, dajuci energiju, polonij se koristi za izradu termoelektricnih nuklearnih baterija.
Elektronska konfiguracija: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Oksidacijski broj: +2 +4
Atomski radijus: 167.3 pm

Elektronegativnost: 2
Toplinska vodljivost: 20 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): 140 microOhm cm

Temperatura taljenja: 254 oC
Temperatura vrenja: 962 oC

Toplina taljenja: 10 kJ/mol
Toplina isparavanja: 100.8 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 141 kJ/mol

83Bi <= 84Po => 85At


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.