ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  At

Relativna atomska masa: [210]

Engleski: Astatine
Francuski: Astate
Hrvatski: Astat
Njemacki: Astat
Talijanski: Astato
Spanjolski: Astato

Atomski broj: 85
Skupina: 17
Perioda: 6
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1940 Emilio Segre, Dale Raymond Corson, Kenneth Ross Mackenzie (US)
Astat su 1940. godine otkrili Emilio Segre, Dale Raymond Corson i Kenneth Ross Mackenzie (US). Ime mu dolazi od grcke rijeci astatos sto znaci nepostojan. To je radioaktivni element s kratkim vremenom poluraspada (7.5 sati). Kemijski je slican ostalim halogenima. Astat se moze pripraviti bombardiranjem bizmuta alfa cesticama. U tragovima se nalazi u uranovim rudama.
Elektronska konfiguracija: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
Oksidacijski broj: 
Atomski radijus: 145 pm

Elektronegativnost: 2.2
Toplinska vodljivost: 1.7 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): - microOhm cm

Temperatura taljenja: 302 oC
Temperatura vrenja: 337 oC

Toplina taljenja: 23.8 kJ/mol
Toplina isparavanja: - kJ/mol
Toplina atomiziranja: 91 kJ/mol

84Po <= 85At => 86Rn


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
6 Jan. 2020
Copyright © 1998-2020 by Eni Generalic.