ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Pb

Relativna atomska masa: 207.2 +- 0.1

Engleski: Lead
Francuski: Plomb
Hrvatski: Olovo
Njemacki: Blei
Talijanski: Piombo
Spanjolski: Plomo

Atomski broj: 82
Skupina: 14
Perioda: 6
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: - -
Olovo je poznato od davnih vremena. Ime je dobio od latinske rijeci plumbum sto znaci tekuce srebro. To je mekani, mutno sivi metal koji potamni na zraku od stvorenog zastitnog sloja oksida i karbonata. Otporan je na koroziju a topljiv je samo u oksidirajucim kiselinama, kao sto je nitratna. Netopljiv je u sulfatnoj kiselini do masenog udjela 80% zbog stvaranja netopljivog PbSO4. Olovo je vrlo otrovan metal, narocito opasan zbog svog kumulativnog efekta. Spojevi su mu takoder otrovni ako se unesu u organizam. Olovo se najcesce pojavljuje u obliku sulfida kao mineral galenit (PbS), a rjede u obliku ceruzita (PbCO3), anglezita (PbSO4) i krokoita (PbCrO4). Upotrebljava se za izradu cijevi za kanalizaciju, oblaganje kablova i izradu olovnih akumulatora. Od olova se izraduju i stitovi protiv zracenja. Cijena olova u obliku zrnaca cistoce 99.5% iznosi 28.70 za 500 g.
Elektronska konfiguracija: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
Oksidacijski broj: +2 +4
Atomski radijus: 175 pm

Elektronegativnost: 1.8
Toplinska vodljivost: 35.3 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): 20.648 microOhm cm

Temperatura taljenja: 327.46 oC
Temperatura vrenja: 1749 oC

Toplina taljenja: 5.121 kJ/mol
Toplina isparavanja: 177.8 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 195.74 kJ/mol

81Tl <= 82Pb => 83Bi


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
6 Jan. 2020
Copyright © 1998-2020 by Eni Generalic.