ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Og

Relativna atomska masa: [294]

Engleski: Oganesson
Francuski: Oganesson
Hrvatski: Oganeson
Njemacki: Oganesson
Talijanski: Oganessio
Spanjolski: Oganesson

Atomski broj: 118
Skupina: 18
Perioda: 7
Agregatno stanje (20 oC): plin

Otkriven: 2002 Yuri Oganessian & JINR Dubna (RU) & LLNL Livermore (US)
Oganesson je dobiven suradnjom ruskih znanstvenika iz Zajednickog Instituta za nuklearna istrazivanja (JINR) u Dubni (Rusija) i američkih iz Lawrence Livermore National Laboratory (Kalifornija, SAD). Oganesson je pripravljen bombardiranjem kalifornija-249 jezgrama kalcija-48. Novi element nazvan je po ruskom fizičaru Juriju Oganesjanu (1933-) zbog njegov pionirskog doprinosa istraživanjima transaktinoidnih elemenata.
Elektronska konfiguracija: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Oksidacijski broj: 
Atomski radijus: - pm

Elektronegativnost: -
Toplinska vodljivost: - W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): - microOhm cm

Temperatura taljenja: - oC
Temperatura vrenja: - oC

Toplina taljenja: - kJ/mol
Toplina isparavanja: - kJ/mol
Toplina atomiziranja: - kJ/mol

117Ts <= 118Og => Table


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.