ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Mo

Relativna atomska masa: 95.94 +- 0.02

Engleski: Molybdenum
Francuski: Molybdene
Hrvatski: Molibden
Njemacki: Molybdan
Talijanski: Molibdeno
Spanjolski: Molibdeno

Atomski broj: 42
Skupina: 6
Perioda: 5
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1778 Carl Wilhelm Scheele (SE)
Molibden je 1778. godine otkrio Carl William Scheele (SE). Ime je dobio od grcke rijeci molibdos sto znaci olovo. To je sjajni, srebrni, vrlo tvrdi metal ali meksi od wolframa. Moze se dobiti i u obliku tamno sivog do crnog praha. Otporan je na otopine i taline luzina, a ne otapa se ni u hladnim kiselinama koje nemaju oksidacijsko djelovanje. U zemljinoj kori ima ga otprilike sto puta manja od kroma. Glavne rude molibdena su molibdenit (MoS2), powelit (CaMoO4) i vulfenit (PbMoO4). Mnogo molibdena se dobiva kao nusproizvod kod dobivanja bakra. Najvise se primjenjuje u metalurgiji za legiranje celika koji se upotrebljavaju za izradu brzoreznih alata. Vec i mali postotak molibdena daje celiku veliku tvrdocu koja se zadrzava i pri visokim temperaturama. Cijena molibdena u obliku sitne sacme cistoce 99.7% iznosi 96.90 za 500 g.
Elektronska konfiguracija: [Kr] 4d5 5s1
Oksidacijski broj: +6
Atomski radijus: 136.3 pm

Elektronegativnost: 2.16
Toplinska vodljivost: 138 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): 5.34 microOhm cm

Temperatura taljenja: 2623 oC
Temperatura vrenja: 4639 oC

Toplina taljenja: 27.6 kJ/mol
Toplina isparavanja: 589.9 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 656.55 kJ/mol

41Nb <= 42Mo => 43Tc


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.