ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  H

Relativna atomska masa: 1.00794 +- 0.00007

Engleski: Hydrogen
Francuski: Hydrogene
Hrvatski: Vodik
Njemacki: Wasserstoff
Talijanski: Idrogeno
Spanjolski: Hidrogeno

Atomski broj: 1
Skupina: 1
Perioda: 1
Agregatno stanje (20 oC): plin

Otkriven: 1766 Sir Henry Cavendish (GB)
Vodik je 1766. godine otkrio Sir Henry Cavendish (GB). Ime mu je dao Lavoisie od grckih rijeci hydro sto znaci voda i genes sto znaci tvoriti. To je plin bez boje i mirisa, netopljiv u vodi. Lako difundira kroz sve materijale. Zapaljiv je i pravi eksplozivne smjese u zraku. Zapaljen na zraku gori svijetlim vrucim plamenom dajuci vodenu paru. Na povisenoj temperaturi lako se spaja s kisikom, sumporom i halogenim elementima. Procjenjuje se da 90% svih atoma, odnosno skoro 3/4 mase svemira, otpada na vodik. Sve zvijezde, pa i Sunce, sastavljene su uglavnom od vodika (vise od 90%). Vodik se u prirodi rijetko nalazi u elementarnom stanju, samo u visim slojevima atmosfere ili u vulkanskim plinovima. Uglavnom je vezan u spojevima od kojih su najrasireniji voda (H2O), amonijak (NH3) i razni organski spojevi. Cisti vodik se najcesce dobiva elektrolizom vode. Laboratorijski se dobiva reakcijom sulfatne kiseline i elementarnog cinka dok se industrijski dobiva prevodenjem vodene pare preko uzarenog koksa. Upotrebljava se za sintezu amonijaka, hidriranje ugljena i ulja, proizvodnju kloridne kiseline i kao redukcijsko sredstvo. Cijena plinovitog vodika cistoce 99.999% iznosi 200.70 /dm3 u malim pakovanjima (1 dm3) i oko 2.21 /dm3 u velikom pakovanju (300 dm3).
Elektronska konfiguracija: 1s1
Oksidacijski broj: -1 +1
Atomski radijus: 37.3 pm

Elektronegativnost: 2.2
Toplinska vodljivost: 0.183 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): - microOhm cm

Temperatura taljenja: -259.34 oC
Temperatura vrenja: 252.87 oC

Toplina taljenja: 0.12 kJ/mol
Toplina isparavanja: 0.46 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 216.003 kJ/mol

Table <= 1H => 2He


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.