ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Ce

Relativna atomska masa: 140.116 +- 0.001

Engleski: Cerium
Francuski: Cerium
Hrvatski: Cerij
Njemacki: Cer
Talijanski: Cerio
Spanjolski: Cerio

Atomski broj: 58
Skupina: 3
Perioda: 6
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1803 Jons Jakob Berzelius, Wilhelm Hisinger (SE); Martin Heinrich Klaproth (DE)
Cerij je 1814. godine otkrio Jons Jakob Berzelius i Wilhelm Hisinger (SE) te neovisno o njima Martin Heinrich Klaproth (DE). Ime je dobio po asteroidu Ceresu otkrivenom dvije godine prije elementa. To je sivi metal koji potamni stajanjem na zraku. Lako s otapa u vodi i kiselinama. Zapali se na zraku kada se zagrije i izgara do CeO2. Cerij je jaki reducens. Glavni izvor lakih lantanoida je mineral monacit (Ce, La, Nd, Pr fosfat) koji se nalazi u monacitnim pijescima. Svojstva su mu slicna ostalim lantanoidima i od njih se odvaja ionizmjenjivackim smolama. Koristi se za izradu piroforne legure od koje se rade kremencici za upaljace. Koristi se kod izrade studijskih reflektora i projektora a oksid se koristi za poliranje stakla. Cijena cerija u obliku ingota cistoce 99.8% iznosi 256.20 za 250 g.
Elektronska konfiguracija: [Xe] 4f2 6s2
Oksidacijski broj: +3 +4
Atomski radijus: 182.5 pm

Elektronegativnost: 1.12
Toplinska vodljivost: 11.4 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): 75 microOhm cm

Temperatura taljenja: 798 oC
Temperatura vrenja: 3443 oC

Toplina taljenja: 8.87 kJ/mol
Toplina isparavanja: 398 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 423.4 kJ/mol

57La <= 58Ce => 59Pr


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
6 Jan. 2020
Copyright © 1998-2020 by Eni Generalic.