ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Sm

Relativna atomska masa: 150.36 +- 0.02

Engleski: Samarium
Francuski: Samarium
Hrvatski: Samarij
Njemacki: Samarium
Talijanski: Samario
Spanjolski: Samario

Atomski broj: 62
Skupina: 3
Perioda: 6
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1879 Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran (FR)
Samarij je 1879. godine otkrio Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran (FR). Ime je dobio po mineralu samariskitu nazvanom tako u cast ruskog rudarskog inzenjera Samarskog. To je srebrno bijeli metal koji je stabilan na suhom zraku. Oksidni sloj se formira na povrsini ako je izlozen vlaznom zraku. Metal se sam zapali na zraku ako se zagrije na 150 °C. Glavni izvor teskih lantanoida je gadolinit (Y, Ce, Cr, Be, Fe silikat), euksenit (sadrzi Y, Ce, Er, Nb, Ti, U) i ksenotim (YPO4 s nesto Th i lakih lantanoida). Nalaze se i u monacitnim pijescima. Koristi se za izradu staklo koje apsorbira infracrveno zracenje, za izradu lasera i studijskih reflektora i kao apsorber neutrona u nuklearnom reaktoru. Upotrebljava se za izradu permanentnih magneta s najvecim otporom prema demagnetizaciji od svih poznatih materijala. Cijena samarija u obliku ingota cistoce 99.9% iznosi 191.00 za 100 g.
Elektronska konfiguracija: [Xe] 4f6 6s2
Oksidacijski broj: +2 +3
Atomski radijus: 180.4 pm

Elektronegativnost: 1.17
Toplinska vodljivost: 13.3 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): 88 microOhm cm

Temperatura taljenja: 1074 oC
Temperatura vrenja: 1794 oC

Toplina taljenja: 10.9 kJ/mol
Toplina isparavanja: 164.8 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 206.1 kJ/mol

61Pm <= 62Sm => 63Eu


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
6 Jan. 2020
Copyright © 1998-2020 by Eni Generalic.