ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Sg

Relativna atomska masa: [271]

Engleski: Seaborgium
Francuski: Seaborgium
Hrvatski: Seaborgij
Njemacki: Seaborgium
Talijanski: Seaborgio
Spanjolski: Seaborgio

Atomski broj: 106
Skupina: 6
Perioda: 7
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1974 Albert Ghiorso, Kenneth Hulet et al. (US)
Seaborgij su 1974. godine otkrili djelatnici Berkeley Laboratorija (US) i Nuklearnog istrazivackog centra u Dubni (RU) Ime je dobio u cast americkog nuklearnog kemicara Glenna Theodora Seaborga (1912.-1999. ). To je sintetski radioaktivni metal. Seaborgij je pripravljen bombardiranjem olova jezgrama kroma-54.
Elektronska konfiguracija: [Rn] 5f14 6d4 7s2
Oksidacijski broj: 
Atomski radijus: - pm

Elektronegativnost: -
Toplinska vodljivost: - W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): - microOhm cm

Temperatura taljenja: - oC
Temperatura vrenja: - oC

Toplina taljenja: - kJ/mol
Toplina isparavanja: - kJ/mol
Toplina atomiziranja: - kJ/mol

105Db <= 106Sg => 107Bh


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.