ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Ra

Relativna atomska masa: [226]

Engleski: Radium
Francuski: Radium
Hrvatski: Radij
Njemacki: Radium
Talijanski: Radio
Spanjolski: Radio

Atomski broj: 88
Skupina: 2
Perioda: 7
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1898 Marie Sklodowska Curie, Perre Curie (FR)
Radij su 1898. godine otkrili Marie Sklodowska Curie i Perre Curie (FR). Ime je dobio prema latinskoj rijeci radiare sto znaci zraciti ili sjajiti. To je sjajni srebrni, mekani radioaktivni metal. Vrlo brzo reagira s kisikom iz zraka i vodom. To je visoko radiotoksican metal. Kancerogen je ako se proguta, udise ili izlaze njegovom zracenju. Sav radij u prirodi potjece od radioaktivnog raspada tezih elemenata, osobito urana. Uranove rude su stoga, glavni izvor radija.
Elektronska konfiguracija: [Rn] 7s2
Oksidacijski broj: +2
Atomski radijus: 235 pm

Elektronegativnost: 0.9
Toplinska vodljivost: 18.6 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): 100 microOhm cm

Temperatura taljenja: 700 oC
Temperatura vrenja: 1140 oC

Toplina taljenja: 7.15 kJ/mol
Toplina isparavanja: 136.7 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 159 kJ/mol

87Fr <= 88Ra => 89Ac


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
6 Jan. 2020
Copyright © 1998-2020 by Eni Generalic.