ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Hs

Relativna atomska masa: [277]

Engleski: Hassium
Francuski: Hassium
Hrvatski: Hasij
Njemacki: Hassium
Talijanski: Hassio
Spanjolski: Hassio

Atomski broj: 108
Skupina: 8
Perioda: 7
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1984 Peter Armbruster, Gottfried Munzenber & GSI Darmstadt (DE)
Hasij su 1984. godine otkrili Peter Armbruster, Gottfried Munzenber (DE) i suradnici iz GSI (Gesellschaft fur Schwerionenforschung), Darmstadt, Njemacka. Ime je dobio po latinskom nazivu za njemacku pokrajinu Hesen - Hassia u kojoj se nalazi Darmstadt. To je sintetski radioaktivni metal. Hasij je pripravljen bombardiranjem bizmuta-208 jezgrama zeljeza-58.
Elektronska konfiguracija: [Rn] 5f14 6d6 7s2
Oksidacijski broj: 
Atomski radijus: - pm

Elektronegativnost: -
Toplinska vodljivost: - W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): - microOhm cm

Temperatura taljenja: - oC
Temperatura vrenja: - oC

Toplina taljenja: - kJ/mol
Toplina isparavanja: - kJ/mol
Toplina atomiziranja: - kJ/mol

107Bh <= 108Hs => 109Mt


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.