ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Hf

Relativna atomska masa: 178.49 +- 0.02

Engleski: Hafnium
Francuski: Hafnium
Hrvatski: Hafnij
Njemacki: Hafnium
Talijanski: Afnio
Spanjolski: Hafnio

Atomski broj: 72
Skupina: 4
Perioda: 6
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1923 Dirk Coster (NL), George Charles von Hevesy (HU)
Hafnij su 1923. godine otkrili Dirk Coster (NL) i George Charles von Hevesy (HU). Ime je dobio po latinskom nazivu za Kopenhagen - Hafnia. To je srebrno sivi metal visokog sjaja, koji se moze kovati. Na izlozenoj povrsini stvara se oksidni film. Otporan na luzine i kiseline (osim HF). Metalni prah se sam zapali i gori na zraku. Spojevi hafnija toliko su slicni spojevima cirkonija da ih je skoro nemoguce odvojiti. Pronaden je u svim rudama cirkonija. Kako dobro apsorbira neutrone i kako je otporan na koroziju koristi se za izradu kontrolnih sipki u nuklearnim reaktorima. Upotrebljava se i za legiranje metala, izradu specijalnih stakala, kao i za uklanjanje tragova kisika i dusika iz vakuum cijevi. Cijena hafnija u komadicima cistoce 99.9% iznosi 260.60 za 50 g.
Elektronska konfiguracija: [Xe] 4f14 5d2 6s2
Oksidacijski broj: +4
Atomski radijus: 156.4 pm

Elektronegativnost: 1.3
Toplinska vodljivost: 23 W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): 33.08 microOhm cm

Temperatura taljenja: 2233 oC
Temperatura vrenja: 4603 oC

Toplina taljenja: 25.5 kJ/mol
Toplina isparavanja: 570.7 kJ/mol
Toplina atomiziranja: 618.9 kJ/mol

71Lu <= 72Hf => 73Ta


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
29 Aug. 2017
Copyright © 1998-2017 by Eni Generalic.