ASCII PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  Ds

Relativna atomska masa: [281]

Engleski: Darmstadtium
Francuski: Darmstadtium
Hrvatski: Darmstatij
Njemacki: Darmstadtium
Talijanski: Darmstadtio
Spanjolski: Darmstadtio

Atomski broj: 110
Skupina: 10
Perioda: 7
Agregatno stanje (20 oC): čvrsto

Otkriven: 1994 Sigurd Hofmann & GSI Darmstadt (DE)
Darmstatij su u studenom 1994. godine otkrili S. Hofmann (DE) i suradnici iz Laboratorija za istrazivanje teskih iona GSI (Gesellschaft fur Schwerionenforschung), Darmstadt, Njemacka. Ime je dobio po gradu Darmstadt u kojem se nalazi Laboratorij za istrazivanje teskih iona gdje je otkriven. To je sintetski radioaktivni metal. Darmstatij je pripravljen bombardiranjem olova-208 jezgrama nikla-62.
Elektronska konfiguracija: [Rn] 5f14 6d9 7s1
Oksidacijski broj: 
Atomski radijus: - pm

Elektronegativnost: -
Toplinska vodljivost: - W/(m K)
Elektricna otpornost (20 oC): - microOhm cm

Temperatura taljenja: - oC
Temperatura vrenja: - oC

Toplina taljenja: - kJ/mol
Toplina isparavanja: - kJ/mol
Toplina atomiziranja: - kJ/mol

109Mt <= 110Ds => 111Rg


ASCII Periodni sustav elemenata
__________________________________
6 Jan. 2020
Copyright © 1998-2020 by Eni Generalic.